Jak Pracujemy

podstawy dobrej współpracy

Zawsze jasno określamy

zasady współpracy

Każdy projekt przeprowadzamy przez trzy etapy. Zaczynamy od wywiadu z klientem. Na jego podstawie określamy strategię oraz wybieramy narzędzia, które najlepiej pomogą w realizacji projektu. Ostatnim etapem są prace nad projektem i jego zakończenie.

Spędzamy wiele godzin nad przygotowaniem i określeniem strategii. Każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Na każdym etapie prac, klient jest naszym partnerem zaangażowanym w cały proces twórczy.

sposób działania

Praca nad projektem

Analiza projektu
Przeprowadzamy szczegółowy wywiad aby jak najlepiej poznać potrzeby naszych klientów.
1
Przygotowanie kosztorysu
Znając już główne założenia jesteśmy w stanie przygotować kompleksowy kosztorys. Razem z nim przedstawiam też harmonogram naszych działań.
2
Podpisanie umowy
Przygotowujemy umowę, w której zawieramy wszelkie poczynione do tej pory ustalenia. Dzięki temu obydwie strony mają jasny i przejrzysty obraz kosztów i czasu potrzebnego do realizacji projektu.
3
Realizacja projektu
Realizujemy projekt w ustalonym czasie, według przedstawionego wcześniej i potwierdzonego w umowie harmonogramu działań. Informujemy klienta na każdym etapie prac, o ich przebiegu i stopniu zaawansowania.
4
Prezentacja i odbiór projektu
Przedstawiamy klientowi gotowy projekt. Wspólnie analizujemy efekt naszej pracy. Jeśli istnieje taka potrzeba, wprowadzamy poprawki i przekazujemy klientowi gotową realizację.
5
Rozliczenie budżetu
Finalizujemy pracę dokonując ostatecznego rozliczenia za zrealizowany projekt. Tym samym dołączamy kolejną firmę do grona naszych zadowolonych klientów.
5

jakość

dbałość o najmniejsze szczegóły projektu

innowacja

nowoczesne i ponadczasowe rozwiązania

bezpieczeństwo

stała opieka i kontrola zrealizowanych projektów

Bądźmy w kontakcie

Napisz do nas.